Project Details

PRAN Project

१. परिचय
साईपाल विकास समाजले अन्तराष्ट्रिय अध्ययन तथा सहयोग केन्द्र (सेसी) को सहयोगमा बझाङ्ग जिल्लाका १० वटा गाउँ विकास समिति सुनकुडा, बाझ, सैनपसेला, स्याडि, भामचौर, पिपलकोट, खिरातडी, लेकगाउ, देउलेक र कफलसेरी गाविसहरु हरुमा नेपालमा जवाफदेहीता सम्वन्धि कार्यक्रम (प्रान–२) अन्र्तगत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार परियोजना २०१५ अगस्त देखि सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय निकाय विशेष गरी गाविसलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम नीति निर्देशिकाको आधारमा लक्षित समुहमा सही सदुपयोगको लागि गाविसमा रहेका सरोकारवाला राजनितिदल वडानागरिक मंच एकिकत योजना तजुमा समिति र नागरिक सचेतना केन्द र लक्षित समुदायको क्षमता विकासमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यो परियोजना सञ्चालन गरिएको छ । उक्त उद्देश्यको लागि सामाजिक जवाफदेहीताका ७ वटा औजारहरु मध्ये बजेटको सरलिकरण÷खुलासा गरी बजेट वारे सचेतना र सुचनाको हक गरी दुई औजारहरुको अभ्यास गरिएको छ । परियोजना कार्यन्वयनको प्रक्रिया, नतिजा, भोगाई, सिकिएको पाठलाई समेटिएर यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
२. यस अवधिको कार्ययोजना र प्रगति

प्रतिफल क्रियाकलाप लक्ष्य प्रगति यदि लक्ष्य अनुसार पूर्ण प्रगति हासिल गर्न नसकेको भए कारण दिनोस र पुरा गर्ने प्रतिवद्धता सहित संसोधित मिति दिनोस ।
१ गाविस स्तरमा सामाजिक परिचालकहरु सामाजिक परिचालनका औजारहरुवाट सुसज्जित छन् । क्रियाकलाप १.१.१ः जिल्ला स्तरिय परिचयात्मक कार्यशाला गोष्ठी
क्रियाकलाप १.१.२ः गाविस स्तरिय परिचयात्मक बैठक १० १०
क्रियाकलाप १.१.३ः सामाजिक परिचालकलाइ तालिम २वटै सस्थाको आयोजनामा संचालन गरिएको थियो ।
प्रतिफल १.

नागरिक सचेतना केन्द्रहरु स्थापन र क्रियाशिल भएका छन् ।

क्रियाकलाप १.२.१ः गाविसहरुमा नागरिक सचेतना केन्द्रहरु स्थापन गर्न सहजिकरण गर्ने र भएका सचेतना केन्द्रहरुलाई क्रियाशिल गर्ने । १० १० निरन्तर
प्रतिफल १.

गाविसहरु र एकिकृत योजना निर्माण समितिहरु गरिवमुखी तथा लैङ्गिक योजना र वजेट वारे सचेत भएका छन् ।

क्रियाकलाप

..१ः गाविसका वडा नागरिक मंच एकिकत योजना तर्जुमा समिति र नागरिक सचेतना केन्द्रहरुलाइ तालिम

१० १०
प्रतिफल १. क्रियाकलाप १.८.२ः वडा नागरिक मंचहरुलाई प्राविधिक सहयोग १० १० निरन्तर गर्ने ।
क्रियाकलाप १.८.३ः गाविस तथा वडा नागरिक मंचलाई वार्षिक योजना तर्जुमा वैठक आयोजना गर्न र संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको निर्देशिका अनूरुप दस्तावेजीकरण गर्न सहयोग । १० १० निरन्तर
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च पछ्याई र सामाजिक लेखा परिक्षण नागरिक सामाज संस्था र गाविसद्वारा संचालन गरिएको छ । क्रियाकलाप २..१ः गाविस सचिवहरुसँग अन्तरवार्ता१० १० १०
Donor Agencies

Practical Action

World Education