Project

BICAS Project

Date of start: 1st Feb 2016

Coverage VDC: Rayal,Banjh,Deulekh,Syandi

PRAN Project

१. परिचय
साईपाल विकास समाजले अन्तराष्ट्रिय अध्ययन तथा सहयोग केन्द्र (सेसी) को सहयोगमा बझाङ्ग जिल्लाका १० वटा गाउँ विकास समिति सुनकुडा, बाझ, सैनपसेला, स्याडि, भामचौर, पिपलकोट, खिरातडी, लेकगाउ, देउलेक र कफलसेरी गाविसहरु हरुमा नेपालमा जवाफदेहीता सम्वन्धि कार्यक्रम (प्रान–२) अन्र्तगत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार परियोजना २०१५ अगस्त देखि सञ्चालन गरिरहेको छ । Read More “PRAN Project”

CSP

Details Comming Soon